Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало
Новини
Експерти от РИО дискутираха Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца

05-05-2011


Експертите, отговарящи за образователната интеграция в 24 Регионалните инспекторати по образование в цялата страна се срещнаха, за да дискутират новия Закон за училищното образование, как той може да подпомогне образователната интеграция на ромските деца и успешните примери в тази насока. Събитието се проведе в град Враца в дните между 2 и 4 май и бе оргатизирано от Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Министерство на образованието, младежта и науката. В него участваха и Зам.-министър Милена Дамянова, както и съветника за образователната интеграция в политическия кабинет проф. Ирина Колева.
През първия ден експертите дискутираха успешни примери за ефективно задържане на ромските деца в класните стаи. Сред тях се открои програмата „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” на Център Амалипе, която се реализира в 34 училища през настоящата учебна година. Екипът ни ги запозна с цялостна идея на проекта, както и с дейностите, заложени в училищата, участници в програмата през първата година. Обсъдихме ефективните методи на задържане на децата в класните стаи. Те бяха представени от базови учители и директори от област Враца / Евгени Ангелов, директор на НУ „Хр.Смирненски”, Бяла Сланина; Димитър Костов, директор на ОУ „Св. Кл.Охридски, село Тишевица/, които практически обясниха за отношенията между базови и пилотни училища, за методите, които прилагат в своите училища, които са доказани и могат да бъдат адаптирани и в други училища. От тях можем да откроим и някои основни, като: въвеждане на СИП „Ромски фолклор”, създаване на ученически парламент, обособяване на активен родителски клуб, индивидуална работа със застрашени от отпадане ученици (вкл. чрез определяне на съученик – ментор), ежемесечно обучение на всички учители за успешна работа с ромските ученици (реализирано от техни колеги – учители в базовите училища). Имаме цялостен модел за успешна интеграция, който променя напълно училищата ни – бяха категорични участващите директори. Теодора Крумова ги допълни с цифри, сочещи че през първия учебен срок във включените в проекта училища процентът на отпаднали ученици е бил по-нисък от 0,5 %..
През вторият ден от семинара посетихме няколко училища в областта, за да запознаем участниците с практическите постижения на училищата и да дискутираме там бъдещия Закон за училищното образование. Експертите имаха възможност за един ден да се включат в живота на ОУ „Христо Ботев”, село Баница; „ОУ „Св. Климент Охридски”, село Тишевица; ОУ „Кирил и Методий”, гр. Враца. В посещенията участва и зам.-министър Дамянова.
Обиколката ни продължи с посещение на ОУ „Св.Климент Охридски”, село Тишевица, което участва като базово в проекта, т.е. училище с доказано добри практики при задържането на ромски ученици. И този път не ни разочароваха. Бяхме посрещнати от група ученици, участници в СИП „Ромски фолклор”, които ни изнесоха възстановка на празника Гергьовден. След програмата зам.-министър Милена Дамянова, заедно с Деян Колев, председател на Център Амалипе, се срещнаха с ромски родители, за да чуят тяхното мнение за състоянието на образованието и в частност за националната политика за образователна интеграция. Бяха зададени много интересни въпроси, на които зам.-министър Дамянова с радост отговаряше, защото, както спомена самата тя: „Всеки един от нас е родител, всеки родител трябва да може пряко да участва и да се ангажира с образованието на своето дете. Все по-често трябва да чуваме мнението на родителите в различните населени места, защото така образователните промени ще бъдат реално отнесени към съществуващата ситуация”.
След това експертите и зам.-министър Дамянова дискутираха концепцията за новия Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца. Наложи се възгледа, че Концепцията включва текстове, които благоприятстват превръщането на образователната интеграция в национална политика: напр. чрез въвеждането на Стандарт за интеркултурно образование, чрез предоставяне на възможност за допълнително финансиране на училищата чрез реализация на училищни програми за образователна интеграция и т.н. Тези текстове, включени благодарение на активността на ромските организации, трябва да бъдат развити в текстовете на закона.
Какво можем да кажеш, като обобщение… Картината на отминалия семинар бе изпъстрена с много емоции, пътувания и срещи с прекрасните деца и техните мечти, за които всички ние работим. Защото, знам, че и ти читателю, ще се съгласиш, че каквото и да пишем в Закона за училищното образование, в дебелите книги или пък на белите дъски, то не би струвало нищо, ако не бъде приложено, ако не бъде дарено с дух и съобразено с внимание към всяко дете!
Ето и впечатленията на г-жа Ангелина Иванова, експерт РИО-Ловеч: “Искам ви поздравя за великолепния начин, по който работите; за удоволствието да видя резултатите от вашата работа и с благодарност за предоставената възможност да видя и науча толкова много неща.Пожелавам ви да запазите всички тези качества, които си ги имате и които непрекъснато показвате на всякакви равнища, пред всякаква „публика“.


[ назад ]