Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Документи
Документи
:: Заповед организация на учебения ден от 29.10 до 12. 11 2020 г.  публикувано на 28-10-2020

Заповед за организация на учебния ден на територията на ОбУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


:: Заповед за временни противоепидемични мерки считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.  публикувано на 28-10-2020

Заповед за временни противоепидемични мерки на територията на ОбУ "Св. Кл. Охридски" с. Тишевица считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.


:: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024  публикувано на 09-10-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА,ОБЩИНА ВРАЦА 2020-2024 г.


:: Седмично разписание  публикувано на 09-10-2020

Седмично разписание на учебните часове за първи срок на учебната 2020/2021 година.


:: Програма за предоставяне на равни възможности  публикувано на 09-10-2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Програма за превенция на ранното напускане на училище  публикувано на 09-10-2020

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година.


:: Правилник за дейността на училището  публикувано на 09-10-2020

Правилник за дейността на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Годишен план за дейността на училището  публикувано на 09-10-2020

Годишен план за дейността на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Тишевица за учебната 2020/2021 година.


:: Повишаване на дигиталната компетентност на учениците   публикувано на 08-09-2020

https://oud.mon.bg/home

Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности"


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


:: Административни услуги на училището  публикувано на 20-02-2020

Издаване на дубликат на документ за завършен клас


:: Проект „Подкрепа за успех“ в Об.У“ Св. Климент Охридски“ с. Тишевица  публикувано на 27-06-2019

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ


:: ГОДИШЕН ПЛАН 2016 / 2017 г.  публикувано на 04-02-2017

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ през учебната 2016/2017 година


:: ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ  публикувано на 04-02-2017

“Ефективни политики за осигуряване на задължително училищно обучение. Превенция и ограничаване на отпадането от училище”


:: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФИШ  публикувано на 04-02-2017

Предмет:Български език и литература


:: КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА  публикувано на 04-02-2017

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА през учебната 2016/2017 година


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  публикувано на 04-02-2017

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА


:: КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ   публикувано на 04-02-2017

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


:: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ   публикувано на 04-02-2017

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА 2016-2020 г.


:: Училищна програма   публикувано на 04-02-2017

Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания в края на 2016/2017 учебна година


:: УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  публикувано на 04-02-2017

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН учебна 2016/2017 година


:: УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ  публикувано на 04-02-2017

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА от Основно училище „Свети Климент Охридски” с.Тишевица


:: Годишен План  публикувано на 10-12-2012

Годишен план за дейността на ОУ „Св. Климент Охридски” с. Тишевица, Община Враца за учебната 2012/2013 г.


:: Учебен план  публикувано на 23-10-2011

Учебен план за 2011/2012 година.


:: Годишен план  публикувано на 23-10-2011

Годишен план на училището.


:: Стратегия за развитие  публикувано на 23-10-2011

Стратегия за развитие на ОУ ”Св.Кл.Охридски” с.Тишевица, община Враца за периода 2011-2013 г.


:: План за контролна дейност  публикувано на 23-10-2011

План за контролна дейност на Димитър Костов, директор на ОУ ”Св.Кл.Охридски” с.Тишевица, Община Враца.


:: Програма за образователна интеграция  публикувано на 23-10-2011

Програма за образователна интеграция на учениците от ромската общност 2011/2012 година.


:: Правилник за вътрешния трудов ред - 2011/2012  публикувано на 23-10-2011

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2011/2012 година.
Общи разпоредби, структура на управление, права и задължения.


:: Правилник за дейността - 2011/2012  публикувано на 23-10-2011

Правилник за дейността на училището през учебната 2011/2012 година.


:: Правилник по безопасността  публикувано на 23-10-2011

Правилник за Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета.


:: Прием за учебната 2011/2012 г.  публикувано на 19-06-2011

Предстои ВИ да направите важен избор. Къде да запишете вашето дете в първи клас? Запознайте се с ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Тишевица от близо


:: Училищно настоятелство  публикувано на 19-06-2011

Съветът на настоятелите, Ученически парламент, членове.


:: Закон за училищното образование  публикувано на 06-06-2011

Концепцията за Закон за училищното образование.