Начало   Документи   Бюджет   Презентации   Контакти   Принтирай 
:: Начало / Прием
Прием
Документ с информация за прием в Обединено училище „Св. Климент Охридски” с. Тишевица, Община Враца може да свалите от ТУК


УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ПОСТЪПВАТ В УЧИЛИЩЕ СЛЕД ПРЕДСТАВЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА, КАКТО И АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА УЧЕНИКА.

ПРИЕМЪТ В ПО–ГОРЕН КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПРЕДОСТАВЯНЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ КАКТО И АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА УЧЕНИКА.Уважаеми родители,

Във всяко дете се крие талант, който трябва да бъде открит и развит.
С възрастта мечтите се променят, но не се губят.
Предстои ВИ да направите важен избор. Къде да запишете вашето дете в първи клас?
Запознайте се с Об.У “Св. Климент Охридски” – с. Тишевица от близо.

В Об.У „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ” С. ТИШЕВИЦА, ОБЩ. ВРАЦА работи високо квалифициран екип от учители и възпитатели.

Училището разполага със специализирани кабинети по информационни технологии /КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ/; ХИМИЯ; ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ; ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН; ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДВОР С ФИЗКУЛТУРНА ПЛОЩАДКА И ТЕРЕН С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВНА НАСТИЛКА, ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ ПО САМОПОДГОТОВКА /ЗАНИМАЛНЯ І-ІV И V-VІІІ КЛАС/.

Учениците изучават учебни предмети общозадължителна подготовка, СИП и извънкласни дейности.

Пътуващите ученици се превозват с НОВ УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУС!

Всички ученици обядват безплатно!

Прeз 2010/2011 учебна година реализирахме следните проекти:
  - Построяване на спортна площадка с изкуствен затревен терен
  - Ремонт на ограда
  - Озеленяване на двора
  - Ремонт на гръмоотводна мрежа

През 2010/2011 учебна година работим по следните прокети:
  - „НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ” - базово училище по проекта на ЦМЕДТ.
  - „АМАЛИПЕ” ГР.В.Търново и финансиран от фондацич „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”.

ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОЧАКВА!